PENHOUSES KEANGNAM – HÀ NỘI

  • Đơn vị thi công: XUÂN TÙNG Factory
  • Loại hình: Nhà ở
  • Diện tích: 320m2
  • Địa điểm: Keangnam Landmark 72 , Hà Nội
  • Hình ảnh: Chien Do

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *