TUẤN PHƯỢNG VILLA- SÓC SƠN

  • Đơn vị thiết kế: XUÂN TÙNG Design
  • Đơn vị thi công: XUÂN TÙNG Factory
  • Phong cách: Hiện đại
  • Địa điểm: Hồ Đồng Quan – Sóc Sơn – HN
  • Diện tích: 200m2
  • Hình ảnh: Chien Do

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *